Marian Tersteeg - Master SEN/Dyslexiespecialist
RT Nieuwkoop Praktijk voor Remedial Teaching

RT

Wat is Remedial Teaching?

Remedial komt van het Latijnse woord remedium wat (genees)middel, (red)middel of middel tegen betekent. In Engelse woordenboeken wordt remedial omschreven als het leveren van een middel om iets dat niet goed gaat toch in orde te brengen. Remedial teaching wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die pedagogische of didactische hulp nodig hebben. Voor sommige kinderen is leren niet eenvoudig, ook al doen ze nog zo hun best. Zonder een duidelijke reden kunnen kinderen achter raken met spelling, lezen of rekenen. Er kan ook sprake zijn van leer- of ontwikkelingsproblemen. De bekendste leerstoornis is dyslexie. Met speciale leerstrategieën kan het kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Ontwikkeling

Wanneer er iets niet goed gaat in de ontwikkeling van je kind raakt je dat als ouder. Het is goed om deze zorgen op school bespreekbaar te maken. Daarnaast kan een Remedial Teacher ingeschakeld worden om het probleem te bekijken en ermee aan de slag te gaan.

Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT) is iets anders dan bijles. Bij RT gaat het om behandeltechnieken die uitgaan van en gericht zijn op, de specifieke problemen van het kind. RT is op deskundige wijze remediërende hulp bieden aan kinderen. In een volle klas is het niet altijd mogelijk om optimaal hulp te bieden, vandaar dat externe hulp een goede aanvulling kan zijn.
Home Wat doe ik Opleiding Hoe werkt het RT Kosten Contact Privacy P2 P3
Wat men moet leren doen, leert men door te doen - Aristoteles