Marian Tersteeg - Master SEN/Dyslexiespecialist
RT Nieuwkoop Praktijk voor Remedial Teaching
Home Wat doe ik Opleiding Hoe werkt het RT Kosten Contact Privacy P2 P3

Kennismaking

Onze eerste kennismaking is bij u en uw kind thuis of bij mij in de praktijk. Alle volgende keren komt uw kind naar de praktijk.

Hoe werkt het?

Voordat de begeleiding start, neem ik altijd eerst een onderzoek af. Ik baseer de begeleiding op de resultaten van het onderzoek. Ik informeer ouders (en leerkrachten) geregeld over de ontwikkelingen van het kind. Ik spreek tussentijdse evaluatie- momenten af om de ontwikkeling van uw kind en de daaruit voortkomende vervolgstappen toe te lichten. Wanneer er behoefte is aan overleg met de leerkracht zal ik daar gehoor aan geven. Aan het eind van het plan maak ik een afspraak met u om de vorderingen van uw kind door te spreken. Ook ontvangt u een schriftelijk verslag over de ontwikkeling die uw kind heeft doorgemaakt en de aanbevelingen voor het vervolgtraject.

De begeleiding

Uw kind komt wekelijks 1 of 2x op het afgesproken tijdstip naar de praktijk. De remediëring die ik geef is toegespitst op de individuele problematiek van uw kind. In overleg met u, als ouders, krijgt uw kind huiswerk mee. Van u, de ouders, wordt verwacht dat u het huiswerk nakijkt. Intake en aanpak
Ieder kind heeft een gave. Ze laten hun gift echter op verschillende tijden en manieren zien - @meesterhenkvink