Marian Tersteeg - Master SEN/Dyslexiespecialist
Home Wat doe ik Opleiding Hoe werkt het RT Kosten Contact Privacy P2 P3
RT Nieuwkoop Praktijk voor Remedial Teaching
Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Remedial Teaching Marian Tersteeg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en): Gedurende de looptijd van de begeleiding en daarna gedurende de wettelijk vastgestelde termijn van maximaal 2 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Praktijk voor Remedial Teaching Marian Tersteeg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinden; Communicatie over de opdracht tot levering van producten en/of diensten Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht tot levering van producten of diensten Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht tot levering Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Remedial Teaching Marian Tersteeg de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam Tussenvoegsel Achternaam (Zakelijk) Telefoonnummer (Zakelijk) E-mailadres Geslacht Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Remedial Teaching Marian Tersteeg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en): Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor: Het toetsen van de basisrekenvaardigheden (Bareka) Het normeren van gemaakte toetsen bij rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en NDS (Boom testuiteverij) Het verzorgen van de (financiële) administratie Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevensvan uw kind te waarborgen.
- - - - - - - - - - - - - - -

Leren is ontdekken wat je al weet.

P2